Yrd. Doç. Dr. DEVRİM OSKAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. DEVRİM OSKAY

T: (0282) 250 2292

M doskay@nku.edu.tr

W doskay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Biyoteknoloji
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: UNİVERSİTY OF PUERTO RİCO (A.B.D.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FACULTY OF NATURAL SCİENCE
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİOLOGY
Öğrenim Yılları: 2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İspanyolca:Başlangıç
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Dr. WASHINGTON STATE UNIVERSITY (ABD)
FACULTY OF AGRICULTURE / ENTOMOLOGY
2008-2010
Araş. Gör. UNIVERSITY OF PUERTO RİCO (ABD)
FACULTY OF NATURAL SCIENCES / BIOLOGY
2005-2008
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. ZİRAAT FAKÜLTESİ
2010-2012
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Islahı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İvgin Tunca R., Oskay D. ., Gösterit A. ., Olgay K. T., Does Nosema ceranae Wipe Out Nosema apis in Turkey, Iranian Journal of Parasitology, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Kence M., Oskay D., Giray T., Kence A., Honey bee colonies from different races show variation in defenses against the varroa mite in a common garden, Entomologia Experimentalis et Applicata, pp. 36-43, 2013.
Özgün Makale SSCI
3. Rivera Marchand B., Oskay D., Giray T., Gentle Africanzed Bees on an Oceanic Island., Evolutionary Applications, pp. 746-756, 2012.
Özgün Makale SSCI
4. Giray T., Kence M., Oskay D., Kence A., Colony Losses Survey in Turkey and Causes of Bee Deaths, Apidologie., vol. 41, pp. 451-453, 2010.
Teknik Not SSCI
5. Rivera Marchand B., Keularts J., Oskay D., Giray T., Africanized Honey Bees in St. Croix., Caribbean Journal of Science, vol. 44, pp. 264-266, 2008.
Özgün Makale SSCI
6. Giray T., Galindo Cardona A., Oskay D., Octopamine influences honey bee foraging preference, JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY, pp. 691-698, 2007.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İvgin Tunca R., Çimrin T., Büyük M., Taşkın A., Oskay D., A survey on Beekeeping Activiities and Colony Losses in Turkey, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016.
Özgün Makale Ulakbim
2. Giray T., Çakmak İ., Aydın L., Kandemir İ., İnci A., Oskay D., Döke M. A., Kence M., Kence A., Preliminary Survey Results on 2006-2007 colony losses in Turkey., Uludağ Arıcılık Dergisi, ss. 101-107, 2007.
Özgün Makale EBSCO,PROQUEST,ZOOLOGICAL RECORDS Erişim Linki
3. Oskay D., Balarısı Islahında Anaarı Yetiştirme ve Yapay Dölleme Tekniklerinin Kullanılmasında Önemli Noktalar, Hasad Hayvancılık, cilt 26, ss. 40-44.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. Oskay D., CombLess Over Wintering Of Honey Bees, Uludag Bee Journal, cilt 3, ss. 41-43.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , KAHRAMAN,B., CEBE,G.,OSKAY,D. . Balarısı Kolonilerinde Varroa Zararlısı İle Mücadelede Islah,Pudra ޞekeri ve Organik Asit Yöntemlerinin Kullanılması, Hasad Hayvancılık, cilt 26, ss. 44-49.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
6. Oskay D., Protecting Diversity of Native Honey Bee Subspecies, Developing a Model on Colony Management and Breeding, Uludag Bee Journal, cilt 8, ss. 63-72.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. Oskay D., Removal of Bee Colonies Settled in Inaccessible Places, Uludag Bee Journal, cilt 3, ss. 18-19.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. Oskay D., Balarısı Kolonilerinde Ana Arıların Değiştirilmesi, Arıcının Sesi, cilt 6, ss. 4-7.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Özdil F. ., Yatkin S., Oskay D., The genetic diversity of Apis mellifera L. in Thrace Region of Turkey, European Biotecnology Conference (05.05.2016-05.07.2016).
Sözlü Bildiri
2. Aleman J., Acevedo J., Loubriel D., Johnson M. ., Niedzialek O., Cruz . P., Folks . N., Anderson S., Dillon T., Rivera JL . A., Oskay D., ,Abramson C. I., Giray T., Effects of Dopamine Receptor Blocking on Decision Making On Apis Mellifera Caucasica, 25.Annual Puerto Rico Neuroscience Conference 2016 (12.03.2016-12.03.2016).
Poster
3. İvgin Tunca . R., Oskay . D., Karabağ K., Özer U., Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Varroaya Karşı Islah Kolonilerinin Geliştirilmesi ve Yetiştirilmesi Projesi, 5. International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress (11.01.2016-05.11.2016).
Sözlü Bildiri
4. Oskay D., Kavak . O. B., Koru . B. Y., Sönmez Oskay G., İvgin Tunca . R., Bal Arısı (Apis mellifera L.) Beslenmesinde Proteinli Arı Kekinin Bazı Sperm Kalite Faktörlerine Etkisi., 5.International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress (11.01.2016-11.05.2016).
Sözlü Bildiri
5. , (05.10.2010-08.10.2010).
Tam metin bildiri
6. , .
Özet bildiri
7. , .
Özet bildiri
8. , .
Özet bildiri
9. , .
Özet bildiri
10. , .
Özet bildiri
11. , .
Özet bildiri
12. , .
Özet bildiri
13. , .
Özet bildiri
14. , .
Özet bildiri
15. , .
Özet bildiri
16. , .
Özet bildiri
17. , .
Özet bildiri
18. , .
Özet bildiri
19. , .
Özet bildiri
20. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. , .
Tam metin bildiri
2. , .
Tam metin bildiri
3. , .
Tam metin bildiri
4. , .
Tam metin bildiri
5. , .
Özet bildiri
6. , .
Özet bildiri
7. , .
Özet bildiri
Editörlükler
1. .
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks
Ulusal Projeler
1. Trakya Bölgesindeki Bal Arılarında (Apis mellifera L.) mt DNA Sitokrom C Oksidaz Altbirim I (COI) Geni Analiz, BAP, Araştırmacı, 08.09.2015-09.09.2016.
2. Üç Yıl Boyunca Takibi Yapılan Bal Arısı(Apis mellifera) Kolonilerinde Paenibacillus larvae´nın izolasyonu, BAP, Araştırmacı, 08.09.2015-08.09.2016.
3. Yüksek Proteinli Arı Keki Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Yürütücü, 27.12.2014-08.02.2016.
4. Muğla Bal Arısında Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Direnç Geliştirilmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.01.2011-01.01.2014.
Ödüller
1. .
2. .
3. .
4. DEGI Proposal Award (University of Puerto Rico,USA).
Üyelikler
International Union For The Study of Social Insects (I.U.S.SI), Üye, 2002-2010.
Entomological Society of America (E.S.A), Üye, 2002-2010.